do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony w Instytucie | sprawdź pocztę  
WNS -> Instytut Politologii ->Skład osobowy
Informacje dla

 • kandydatów-rekrutacja 2014/2015
 • studentów
      -plany zajęć
 • ODWOŁANE ZAJĘCIA
 • SESJA EGZAMINACYJNA
      -konsultacje
      -punkty ECTS
      -programy studiów
      -studia podyplomowe
      - SYLABUSY
      -tematyka seminariów
      -praca dyplomowa
      -opiekunowie roku
      -AIESEC
      -praktyki studenckie
 • -pracowników UG
 • -niepełnosprawnych

 • Dzia_alnoś_ Naukowo-Badawcza

 • realizowana tematyka
 • nowe kierunki badań
 • najważniejsze osiągnięcia
 • publikacje naukowe
 • przewody doktorskie
 • konferencje
 • Cywilizacja i Polityka
 • Gdańskie Studia
     Międzynarodowe


 • struktura instytutu
 • lista pracowników
 • ciekawe linki
 • galeria Instytutu

 • kalendarz sal    ćwiczeniowych


 • koła naukowe

 •   -POLITICUS
    -KRATOS
    -CONVERTUM
    -GEOPOLITYKI
    -Integracji Europy Środkowo-Wschodniej (wkrótce)

 • działalność studentów

 •   - Bałtycki Festiwal Nauki 2011
    - Bałtycki Festiwal Nauki 2012
    - Organizacje pozarządowe


  POMOCE NAUKOWE:

 • Systemy polityczne państw współczesnych
 •  

  Skład osobowy;   Numery pokoi pracowników Instytutu

  Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych

  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Jakub Potulski, tel. 523 41 75, e-mail: wnsjp@univ.gda.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski tel. 523 41 67, e-mail: ozaraf@univ.gda.pl

  Adiunkci:

  dr Joanna Rosłon-Żmuda, tel. 523 41 58, e-mail: wnsjrz@ug.edu.pl  Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński tel. 523 41 76, e-mail: wnspn@ug.edu.pl;  niwinski@panda.bg.univ.gda.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński

  Prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski, tel. 523 41 48, e-mail: wnsbch@ug.edu.pl

  Adiunkci:

  dr Konrad Ćwikliński, tel. 523 41 64, konrad@univ.gda.pl

  dr Marek Ilnicki

  Asystenci:

  mgr Tomasz Lenkiewicz, tel. 523 41 76, poltl@univ.gda.pl  Zakład Teorii Polityki

  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń, tel. 523 41 74, e-mail: poljn@ug.edu.pl;  janocek@wp.pl

  Profesorowie zwyczajni:

  Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, tel. 523 41 72, e-mail: polac@univ.gda.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń

  Starszy wykładowca:

  dr Krzysztof Piekarski, tel. 523 41 69, e-mail: polkp@univ.gda.pl
  Zakład Polityki Publicznej i Społecznej

  Kierownik Zakładu:

  Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski tel. 523 41 74, e-mail: polag@ug.edu.pl;  and.gasiorowski@wp.pl

  Profesorowie zwyczajni:

  Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Maciej Szczurowski, tel. 523 41 74, e-mail: polmsz@ug.edu.pl

  Adiunkci:

  dr Barbara Kijewska, tel. 523 41 60, e-mail: b.kijewska@ug.edu.pl,   barbara@kijewska.pl

  dr Michał Kubiak, tel. 523 41 56, e-mail: polmk@univ.gda.pl  michalkubiak@vp.pl

  Starszy wykładowca:

  dr Małgorzata Leszczyńska, tel. 523 41 51, e-mail: polml@univ.gda.pl

  dr Witold Turnowiecki, tel. 523 41 51, e-mail: polwt@ug.edu.pl

  Zakład Systemów Politycznych

  Kierownik Zakładu:

  prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka, tel. 523 41 66, e-mail: finka@univ.gda.pl;  Andrzej.Kubka@ug.edu.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka

  Adiunkci:

  dr Katarzyna Kamińska-Moczyło, tel. 523 41 75, e-mail: polkk@univ.gda.pl

  dr Beata Słobodzian, tel. 523 41 73, e-mail: polbsl@univ.gda.pl

  Starszy wykładowca:

  dr Jarosław Och, tel. 523 41 73, e-mail: jaroslaw.och@ug.edu.pljaroslaw-och@wp.pl

  Zakład Europeistyki i Nauki o Cywilizacji

  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Grzegorz Piwnicki, e-mail: polgp@ug.edu.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Grzegorz Piwnicki, tel. 523 41 54,  Adiunkci:

  dr Joanna Leska-Ślęzak, tel. 523 41 71, e-mail: poljls@ug.edu.pl

  ks. dr Adam Romejko tel. 523 41 71, e-mail: polar@ug.edu.pl
  Zakład Studiów Pozaeuropejskich

  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski, tel. 523 41 40, e-mail: poltd@univ.gda.pl

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski

  Adiunkci:

  dr Wojciech Grabowski , tel. 523 41 67 e-mail: polwg@ug.gda.pl  www.wojciechgrabowski.com.pl

  dr Przemysław Sieradzan tel. 523 41 64, e-mail: polps@ug.edu.pl

  dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, tel. 523 41 64, ,

  Asystent:

  mgr Kornel Bielawski
  Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej


  Kierownik Zakładu:

  Prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka

  Profesorowie nadzwyczajni:


  Prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka, tel. 523 41 70, e-mail: poljt@univ.gda.pl


  Adiunkci:

  dr Sylwia Mrozowska, tel. 523 41 70, e-mail: polsm@univ.gda.pl     www.polsm.strony.ug.edu.pl

  dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, tel. 523 41 65, e-mail: modrzejewski@univ.gda.pl

  dr Paweł Trawicki, tel. 523 41 65, e-mail: polpt@ug.edu.pl

   

   

  wstecz

   
  Szybki dost
p
   

  Instytut Politologii

  ul. Bażyńskiego 4
  80-952 Gdańsk

  Sekretariat
  tel/fax.
  (+48-58) 523 41 41
  e-mail:
  politologia@ug.edu.pl

    do strony glownej wydziału  strona główna wydziału kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem ostatnia aktualizacja strony:
  28.08.2014 r.  
  do strony głównej wydziału