do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony w Instytucie | sprawdź pocztę  
WNS -> Instytut Politologii
Informacje dla

 • kandydatów-rekrutacja 2014/2015
 • studentów
      -plany zajęć
 • ODWOŁANE ZAJĘCIA
 • SESJA EGZAMINACYJNA
      -konsultacje
      -punkty ECTS
      -programy studiów
      -studia podyplomowe
      - SYLABUSY
      -tematyka seminariów
      -praca dyplomowa
      -opiekunowie roku
      -AIESEC
      -praktyki studenckie
 • -pracowników UG
 • -niepełnosprawnych

 • Dzia_alnoś_ Naukowo-Badawcza

 • realizowana tematyka
 • nowe kierunki badań
 • najważniejsze osiągnięcia
 • publikacje naukowe
 • przewody doktorskie
 • konferencje
 • Cywilizacja i Polityka
 • Gdańskie Studia
     Międzynarodowe


 • struktura instytutu
 • lista pracowników
 • ciekawe linki
 • galeria Instytutu

 • kalendarz sal    ćwiczeniowych


 • koła naukowe

 •   -POLITICUS
    -KRATOS
    -CONVERTUM
    -GEOPOLITYKI
    -Integracji Europy Środkowo-Wschodniej (wkrótce)

 • działalność studentów

 •   - Bałtycki Festiwal Nauki 2011
    - Bałtycki Festiwal Nauki 2012
    - Organizacje pozarządowe


  POMOCE NAUKOWE:

 • Systemy polityczne państw współczesnych
 •  

  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE DOT. OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

  ostatnia aktualizacja 17.05.2010

  Dyrekcja Instytutu Politologii UG zobowiązuję studnetów do składania indeksów w celu wyliczenia średniej w pokoju D 420, na co najmniej tydzień przed planowaną obroną.

  Studenci zobowiazani są do sprawdzenia płyty CD i pracy (lic/mgr), - programem antyplagiatowym w pokoju D421 na 2 tygodnie przed obroną
  :

  Studenci zobowiazani są do złożenia w Dziekanacie na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony:

  1. indeksu z uzupełnionymi wszystkimi wpisami (liczba godzin zajęć, punkty ECTS, daty egz. i zaliczeń, itp.)

  2. egzemplarza pracy dyplomowej podpisany przez promotora na stronie tytułowej wraz z podpisanym oświadczeniem studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej
   
  (również na płycie CD < do pobrania > - może być bez podpisu).

  Egemplarz pracy składany do Dziekanatu powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany.

  Formę pozostałych egzemplarzy pracy dyplomowej ustala promotor.


  3. płyty CD (nie DVD !) podpisana przez promotara w papierowej kopercie. Płyta powinna zawierać 3 elementy:

  - praca magisterska w formacie PDF ( np. programy PDF_Creator ( informacja jak generować ) ,

  - plik pracy w formacie *.doc (np. program Word),

  - streszczenie przygotowane za pomoca ! :

  formularza do OPISU PRACY DYPLOMOWEJ znajdującego się PORTALU STUDENTA
    lub w ostateczności w przypadku problemów z formularza ze

  strony


  Płyta CD powinna być podpisana pisakiem do tego przeznaczonym w następujący sposób:

  - Nazwisko i imię
  - Nr albumu
  - Tutuł pracy
  - Promotor (tytuł naukowy, imię i nazwisko)
  - parafka promotora


  4. 4 szt. fotografii w formacie 4,5 x 6,5 cm., (dodatkowo 1 fotografia w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w j. obcym)


  5. Opłata za dyplom 60 zł (dodatkowa opłata za odpis w wersji obcojęzycznej 40 zł)


  Uwaga!!!


  Przedstawiamy ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ ! (.doc)  Uwaga!!!

  Tytuł pracy w programie powinien być wpisany wg zasad pisowni języka polskiego (duże, małe litery,polskie znaki) np.
  błędnie wpisany tytuł- "TERRORYZM ....",
  prawidłowo- "Terroryzm...".


  Prezentujemy: 
  -wzór pierwszej strony pracy dyplomowej.
  -wzór oświadczenia studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej zatwierdzony 21 grudnia 2006 na posiedzeniu Senackiej Komisji Kształcenia UG.(Wzór w zarządzeniu)
  -zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdanskiego z dnia 21 grudnia 2006r w sprawie obowiązku przekazania wersji elektronicznej egzemplarza pracy dyplomowej dla archiwum uczelni oraz oświadczenia studenta o samodzielnym wykonaniu pracy.

  -zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdanskiego z dnia 10 stycznia 2007r sprostowanie omyłki (błędna data).

  Rozporządznie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przegiegu studiów


  Dyrekcja Instytytu Politologii UG zobowiązuje studentów magistrantów do tłumaczenia tytułów prac na język angielski wg wskazówek promotora.


  W przypadku pytań bądź problemów dotyczących nagrywania płyt CD lub tworzeniem plików pdf, xml, doc prosimy o kontakt z informatykiem z Instytutu Politologii: w godzinach 9.00-14.00 od pon.-pt.
  tel. 58-523-41-53

  pokój D 421  wstecz

   
  Szybki dost
p
   

  Instytut Politologii

  ul. Bażyńskiego 4
  80-952 Gdańsk

  Sekretariat
  tel/fax.
  (+48-58) 523 41 41
  e-mail:
  politologia@ug.edu.pl

    do strony glownej wydziału  strona główna wydziału kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem ostatnia aktualizacja strony:
  24.06.2013 r.  
  do strony głównej wydziału