do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony w Instytucie | sprawdź pocztę  
WNS -> Instytut Politologii ->GSM
Informacje dla

 • kandydatów-rekrutacja 2014/2015
 • studentów
      -plany zajęć
 • ODWOŁANE ZAJĘCIA
 • SESJA EGZAMINACYJNA
      -konsultacje
      -punkty ECTS
      -programy studiów
      -studia podyplomowe
      - SYLABUSY
      -tematyka seminariów
      -praca dyplomowa
      -opiekunowie roku
      -AIESEC
      -praktyki studenckie
 • -pracowników UG
 • -niepełnosprawnych

 • Dzia_alnoś_ Naukowo-Badawcza

 • realizowana tematyka
 • nowe kierunki badań
 • najważniejsze osiągnięcia
 • publikacje naukowe
 • przewody doktorskie
 • konferencje
 • Cywilizacja i Polityka
 • Gdańskie Studia
     Międzynarodowe


 • struktura instytutu
 • lista pracowników
 • ciekawe linki
 • galeria Instytutu

 • kalendarz sal    ćwiczeniowych


 • koła naukowe

 •   -POLITICUS
    -KRATOS
    -CONVERTUM
    -GEOPOLITYKI
    -Integracji Europy Środkowo-Wschodniej (wkrótce)

 • działalność studentów

 •   - Bałtycki Festiwal Nauki 2011
    - Bałtycki Festiwal Nauki 2012
    - Organizacje pozarządowe


  POMOCE NAUKOWE:

 • Systemy polityczne państw współczesnych
 •  

  Gdańskie Studia Międzynarodowe


  Historia | Woluminy | Informacje dla Autorów | Kontakt |
  Historia

  Gdańskie Studia Międzynarodowe (cyt. dalej GSM) są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku, a jego redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Marek J. Malinowski. Wydawcą było wówczas toruńskie wydawnictwo "Adam Marszałek".

  Ze względu na kłopoty finansowe istniejącej jeszcze wtedy Katedry Stosunków Międzynarodowych na kolejny numer pisma przyszło Nam czekać kilka lat. W 2002 roku ukazała się drugi numer GSM, który został wydany przez warszawskie wydawnictwo naukowe "Askon". Łącznie we współpracy z wydawnictwem "Askon" ukazało się sześć numerów GSM, które w latach 2003-2004 miały charakter półrocznika.

  W 2007 roku ponownie zostaliśmy zmuszeni do zmiany wydawnictwa i od tamtego czasu wszystkie dotychczasowe woluminy GSM ukazują się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, zaś sekretarzem redakcji dr Rafał Ożarowski, który funkcję tę pełni od 2002 roku. W roku 2013 funkcję redaktora naczelnego objął prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski, sekretarzem redakcji został dr Przemysław Sieradzan. Obecnie czasopismo ukazuje się raz w roku w formie dwóch numerów łączonych.  Gdańskie Studia Międzynarodowe: Woluminy

  vol. 1. nr 2 2002
  vol. 2. nr 1 2003
  vol. 2. nr 2 2003
  vol. 3. nr 1 2004
  vol. 3. nr 2 2004
  vol. 4. nr 1-2 2005
  vol. 5. nr 1-2 2007
  vol. 6. nr 1-2 2008
  vol. 7. nr 1-2 2009
  vol. 8. nr 1-2 2010
  vol. 10. nr 1-2 2012
  vol. 11. nr 1-2 2013

   

  Informacje dla Autorów

  - objętość artykułu powinna wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (20-21 stron) i nie powinna przekraczać 30 stron.

  - tekst należy przygotować w formacie .doc , .docx lub rtf, czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 wiersza.

  - przypisy umieszczone na dole każdej strony tekstu (tzw. przypisy dolne), które powinny być przygotowane w następujący sposób:

  [monografie]: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s.55.

  [prace pod redakcją]: Współczesne problemy świata islamu, (red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Gdańsk 2007, s.44.

  [artykuły]: A. Chodubski, Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2010, vol.8, nr1-2, s.9.

  Przy cytowaniu źródeł internetowych koniecznie należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi cytat lub informacja!

  - do tekstu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim oraz krótką informację o autorze wraz z adresem e-mail.

  - artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: polps@ug.edu.pl

  - artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie będą przyjmowane do druku.

  - jednocześnie informujemy, że od vol.10/2012 wszelkie artykuły będą recenzowane według modelu double-blind review process, w którym autorzy i recenzenci nie będą znali swoich tożsamości, a jedynie w każdym woluminie pisma zostanie zamieszczona lista recenzentów współpracujących.

  - redakcja czyni również starania, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritng, które są przykładem nierzetelności naukowej. Należy zatem pamiętać, że każdy autor, który przyczynił się do powstania opracowania (np. w wyniku napisania fragmentu pracy, bądź jej sprawdzenia pod kątem uwag i sugestii) powinien być wymieniony wraz z podaniem jego afiliacji jako współautor bądź w podziękowaniach na pierwszej stronie tekstu.

   

  Kontakt

  Redakcja "Gdańskich Studiów Międzynarodowych"

  Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

  ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

  Redaktor Naczelny: prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski

  Sekretarz Redakcji: dr Przemysław Sieradzan

  e-mail: polps@ug.edu.pl

   

   

   

   

   

  wstecz

   
  Szybki dost
p
   

  Instytut Politologii

  ul. Bażyńskiego 4
  80-952 Gdańsk

  Sekretariat
  tel/fax.
  (+48-58) 523 41 41
  e-mail:
  politologia@ug.edu.pl

    do strony glownej wydziału  strona główna wydziału kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem ostatnia aktualizacja strony:
  05.09.2014 r.  
  do strony głównej wydziału